Algemene voorwaarden

HR Leads2successAlgemene voorwaarden
  • De trainingen worden gegeven voor groepen van maximaal 12 deelnemers. Bijkomende deelnemers kunnen na onderling akkoord toegelaten worden, mits een bijkomende betaling van 10% van de groepsprijs per extra deelnemer.
  • De facturatie gebeurt maandelijks en is contant betaalbaar.
  • Voor elke trainingsdag die op zaterdag, zondag of feestdagen doorgaat, wordt een toeslag van € 150 forfaitair aangerekend.
  • De prijzen zijn exclusief BTW.
  • Alle uitzonderlijke kosten van verplaatsing, verblijf, maaltijden, overnachting en eventuele huur van trainingsmateriaal of lokalen e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Elke annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden.
  • Bij verhindering van enkele deelnemers is vervanging mogelijk.
  • Bij annulatie tussen de 4 en 2 weken voor de aanvangsdatum bedraagt het verschuldigde bedrag 65 % van de totaalsom. Bij annulatie minder dan 2 weken voor aanvang is 85 % van het totaalbedrag verschuldigd.
  • Voor alle eventuele betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

FACTUURVOORWAARDEN

Alle klachten moeten gedaan worden binnen de 7 dagen na datum van de factuur. De op de vervaldagen niet-betaalde facturen worden zonder enige waarschuwing verhoogd met een interest van 11% per jaar, als mede met een forfaitaire schadevergoeding van 11% op het factuurbedrag, doch met een minimum van 10.00€.

Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Neem contact met ons op

CONTACTINFORMATIE

[contact-form-7 404 "Not Found"]