Trainingen en opleidingen voor bedrijven en organisaties

HR Leads2successTraining, coaching en consultancy voor bedrijven en organisatiesTrainingen en opleidingen voor bedrijven en organisaties

Een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie

HR Leads2success verhoogt door middel van verschillende gerichte opleidingen en vaardigheidstrainingen het potentieel en de competenties (het kennen en kunnen) van uw werknemers. Zo bieden wij als voornaamste opleidingen, helemaal aangepast aan uw bedrijf of organisatie:

Communicatieve vaardigheden (feedback, assertiviteit)
Gesprekstechnieken (evaluatie, functioneren,…)
Leidinggevende vaardigheden
Vergadertechnieken
Teambuilding en Samenwerken
Peter- & meterschap (mentorship)
Persoonlijke efficiëntie
Omgaan met moeilijke klanten
Conflicthantering

Communicatieve vaardigheden

Op de werkvloer wordt er voortdurend gecommuniceerd: tussen werknemers onderling, tussen werkgever en werknemer. Als uw werknemers met klanten communiceren, vertegenwoordigen ze uw bedrijf of organisatie en zijn zij het visitekaartje van uw bedrijf. In al deze situaties is het belangrijk dat mensen effectief en efficiënt kunnen communiceren. In deze training worden de basistechnieken van communicatievaardigheden aangescherpt en op punt gesteld. Ook staan we stil bij assertieve manieren van communiceren en de wijze waarop positieve en negatieve feedback best wordt gegeven.

Gesprekstechnieken: functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken

In deze opleiding leren we motiverende, resultaatgerichte functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren. De praktijk staat centraal:
• Hoe voer ik een functioneringsgesprek of evaluatiegesprek?
• Hoe bespreek ik op een motiverende manier de sterke en zwakke punten van het functioneren van de werknemer?
• Hoe maak ik afspraken voor verbeteringen?
• Hoe stel ik duidelijke meetbare doelstellingen?

Deze opleiding richt zich naar
• Afdelingshoofden
• Human Resources managers
• Zaakvoerders
• Personeelsmedewerkers
• Iedereen die medewerkers dient aan te sturen en te motiveren

Leidinggevende vaardigheden

Deze opleiding concentreert zich op verschillende domeinen van het leiding geven:
• Situationeel leidinggeven: hoe geef ik motiverend leiding aan mijn werknemers in verschillende en veranderlijke omstandigheden?
• Conflicthantering: hoe ga ik om met conflicten tussen werknemers? Tussen werknemers en leidinggevenden?
• Feedback: hoe geef ik motiverende feedback?
• Oplossingsgericht denken: hoe verander ik (praktische) problemen in positieve kansen en mogelijkheden?

Vergadertechnieken

In deze opleiding bekijken we hoe we zo efficiënt en doelgericht mogelijk kunnen vergaderen. In veel bedrijven gaat veel tijd verloren door niet constructief te vergaderen. Door efficiënt te vergaderen kunt u ontzettend veel tijd winnen. In deze praktijkgerichte opleiding leert u:
• Welke technieken er bestaan om efficiënt te vergaderen?
• Hoe u het verloop van de meeting kunt beïnvloeden?
• Hoe u iedereen aan bod laat komen?
• Wat de rol is van de voorzitter?
• Hoe u gefocust blijft op de resultaten en de voortgang van de vergadering?

Teambuilding

Goed kunnen samenwerken als team wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Het vergroot het potentieel en de productiviteit van uw bedrijf. Het stimuleert ook het “goed gevoel” bij uw medewerkers. In deze training leren teams:
• beter en efficiënter samenwerken
• duidelijker en transparanter communiceren
• elkaar versterken en aanvullen
We werken telkens vanuit concrete en praktijkgerichte oefeningen en opdrachten en activiteiten aangepast aan het team, hun samenstelling, noden en verwachtingen.

Peter- en meterschap: mentorship

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren werknemers die jongere of nieuwe, beginnende werkkrachten onder hun vleugels nemen en opleiden op de werkvloer. Wij leren deze peters en meters hoe ze
• motiverend opleiden
• opbouwend kritiek geven
• passende opleidingsplannen kunnen opstellen
• verschillende leerstijlen moeten hanteren

Persoonlijke efficiëntie

Deze training verhoogt uw persoonlijke efficiëntie op verschillende gebieden en geeft onder meer antwoorden op volgende vragen:
• Hoe ga ik beter om met stress op de werkvloer?
• Hoe ga ik om met storende factoren in mijn job?
• Hoe blijf ik gemotiveerd?
• Hoe ga ik om met verschillende attitudes en persoonlijkheden van collega’s?
• Hoe bepaal ik mijn prioriteiten en gebruik ik mijn beschikbare tijd efficiënt en zinvol?

Omgaan met moeilijke klanten

Klant is koning… maar wat als die klant u het leven heel lastig maakt. In deze opleiding leert u:
• Wat is een klantgerichte houding?
• Hoe reageer ik professioneel op negatief gedrag van klanten?
• Hoe buig ik klachten om tot opportuniteiten?
• Hoe kan ik op lastig gedrag van klanten anticiperen?
• Welke technieken kan ik gebruiken om rustig te blijven en commercieel en respectvol te reageren?

Conflicthantering

Conflicten op de werkvloer zijn onvermijdelijk. Hoe gaat u daar het best mee om?
• Wat is een conflict? Wat zijn mogelijke oorzaken van conflicten?
• Welke verschillende stijlen van conflicthantering bestaan er en hoe hanteert u die best?
• Hoe communiceert u helder en duidelijk bij een conflict?
• Hoe lost u een conflict op?
• Hoe en wanneer kunt u bemiddelen?
• Welke maatregelen kunt u nemen om conflicten te voorkomen?

Neem contact met ons op

CONTACTINFORMATIE

[contact-form-7 404 "Not Found"]